Lease

Cloud aplikacija za evidenciju i knjiženje ugovora prema standardu MSFI 16 – Najmovi.

MSFI 16
"NAJMOVI" U VELIKIM TVRTKAMA

LEASE i MSFI 16

Osigurava najmoprimcima poštivanje načela priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova s ciljem da korisnicima i davateljima najma omogući davanje relevantnih informacija koje vjerodostojno odražavaju transakcije najma.

Korisnici

Zašto Lease za evidenciju i knjiženje ugovora o najmu prema MSFI 16?

O standardu MSFI 16 - "najmovi"

MSFI 16 „Najmovi“ je donio znatnu promjenu u načinu prezentiranja najmova u financijskim izvještajima te njihovom shvaćanju.

Ima značajan utjecaj na financijske izvještaje najmoprimca, posebno na najmoprimce koji imaju značajan broj poslovnih najmova u svom portfelju koji su obvezni prikazati sve najmove u svojoj bilanci.

Sve to ima značajan utjecaj na ključne financijske pokazatelje tih društava (pokazatelje zaduženosti, ROA, EBITDA, operativna marža itd.).

Pregledaj FAROS module!

FAROS se implementira bez stresa jer idemo korak po korak!

Moduli se nalaze na istoj bazi podataka. Međusobno su povezani, ali mogu funkcionirati neovisno.

Analitika i poslovno
izvješćivanje
Kadrovi i plaće
Komercijalno i skladišno poslovanje
Osnovna sredstva
Ostali moduli
Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničog iskustva.