Kako ERP sustav transformira računovodstvo i financije?

Tehnološki napredak transformirao je računovodstvo. Korištenje računovodstvenih programa, programa za upravljanje financijama, umjetne inteligencije i blockchain tehnologije mijenja način na koji se bilježe i analiziraju financijski podaci!

Moduli i funkcionalnosti koje koriste računovođe dio su ERP sustava. Zato je ERP sustav virtualni ured većini suvremenih računovodstvenih i financijskih stručnjaka. U njihovoj je naravi da značajno olakšaju posao računovođama i financijskim stručnjacima. Ovo su ključni načini na koje ERP sustavi moraju doprinijeti lakšem radu računovodstvenih i financijskih stručnjaka.

  • Automatizacija procesa

ERP sustavi automatiziraju mnoge rutinske zadatke i procese u računovodstvu, uključujući fakturiranje, knjiženje, obračun plaća, kolanje dokumentacije i druge zadatke. To smanjuje potrebu za ručnim unosom podataka, povećava učinkovitost i ubrzava kreiranje dokumenata primjerice: izrada narudžbenica, primki, onuda, otpremnica, faktura, PDV prijave…

  • Integracija poslovnih funkcija

ERP integrira različite poslovne funkcije, uključujući financije, prodaju, nabavu, skladištenje i druge. Ova integracija omogućuje računovođama pristup sveobuhvatnim podacima iz jednog sustava, što poboljšava pregled i analizu financijskih informacija.

  • Praćenje poslovanja u svakom trenutku s bilo kojeg mjesta na bilo kojem uređaju

ERP sustavi omogućuju rad s ažuriranim podacima u stvarnom vremenu. To znači da računovođe uvijek imaju najnovije informacije o financijskim transakcijama, troškovima i prihodima.

  • Bolji pregled i upravljanje troškovima

Praćenje troškova i financijskih transakcija postaje preciznije i učinkovitije s ERP sustavom. Računovođe mogu lako pratiti i analizirati troškove na različitim razinama, što pomaže u donošenju informiranih odluka.

  • Izvješćivanje i analitika

ERP sustavi pružaju napredne alate za izvješćivanje i analizu. Računovođe mogu generirati različite vrste izvještaja, spremati ih u Excel tablice, pratiti ključne pokazatelje performansi (KPI) i brže donositi strategijske odluke.

  • Usklađenost sa zakonskim propisima

ERP sustavi često uključuju module za praćenje i osiguravanje usklađenosti s regulatornim zahtjevima i poreznim propisima. To olakšava rad računovođama u okviru zakonskih normi.

  • Povećana transparentnost i dostupnost podataka

ERP sustavi povećavaju transparentnost poslovnih procesa. Računovođe imaju bolji uvid u transakcije, praćenje zaliha, i općenito, u sve aspekte poslovanja.

  • Smanjenje mogućnosti pogrešaka

Automatizacijom i smanjenjem potrebe za ručnim unosom podataka, ERP sustavi smanjuju rizik od ljudskih pogrešaka u računovodstvu. Primjerice, podaci uneseni na jedno mjesto automatski se knjiže u pripadajuće evidencije, npr. financijsko knjigovodstvo, robno-materijalno knjigovodstvo.

  • Isporuka pravih podataka na pravo mjesto u pravom vrijeme pravoj osobi

Napredni ERP sustav mora se moći prilagoditi poslovnim procesima unutar kompanije. Sukladno tomu prilikom implementacije podešava se tzv. isporuka podataka. Sustav sukladno zadanim parametrima jedan uneseni podatak prikazuje na svim mjestima na kojima je potreban, a vidljiv je osobama kojima je potreban za obavljane poslovnih aktivnosti.

Koje funkcionalnosti mora sadržavati ERP da bi bio koristan?

Navedene prednosti čine ERP sustave ključnim alatom koji značajno olakšava rad računovođama, poboljšava njihovu učinkovitost i doprinosi boljem upravljanju financijskim procesima unutar organizacije. Obavezno mora digitalno podržavati: ulazne i izlazne račune, ugovore, virmane i zbrojne naloge, PDV prijavu, Izvode, blagajnu, obračun zateznih kamata, glavnu knjigu, salda konta, upravljanje kadrovima, obračun plaća, godišnji obračun poreza, automatsko kreiranje zbrojnih naloga i JOPPD-a, slanje platnih listića putem e-maila, upravljanje osnovnim sredstvima, elektronički potpis, izvještaji prema vanjskim institucijama, uredsko poslovanje, putni nalozi i loko vožnja, slanje i primanje e-računa.

Faros ERP kreiran je u suradnji s računovodstvenim i financijskim stručnjacima. Provjeri Faros ERP ponudu i transformiraj svoje poslovanje!

Naučite kako pripremiti siguran i uspješan prijenos podataka u ERP!

Učinkovita migracija podatka u ERP sustav

Migriranje podataka sastavni je dio Faros ERP poslovanja. Uspješno smo izvršili stotine projekata od manjih do zahtjevnih i kompleksnih velikih tvrtki. Pročitajte naša iskustva i

Kontakt

Kontaktirajte nas

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničog iskustva.